Vsacko Hovězí a.s. hospodaří v CHKO Beskydy na 990 ha zemědělské půdy, z čehož 97 ha tvoří orná půda a 893 ha pak trvalé travní porosty. Na orné půdě se pěstuje pšenice, ječmen, žito a jetelotravní směsi. Z trvalých travních porostů pak 330 ha tvoří pastviny, které se přepásá skotem plemene masný simentál. Základní stádo tvoří 170 čistokrevných krav.

Nabízíme

plemenné býčky

je možno každoročně zakoupit na aukcích

plemenné jalovice roční

plemenné jalovice březí

zástavový skot

jatečný skot

Všechna zvířata jsou chována v systému sezónního telení. Zvířata jsou od jara do podzimu na pastvinách, v zimě ve stájích, kde jsou krmena pouze vlastními krmivy vyrobenými přímo na farmě. Jedná se o jetelotravní a travní senáže, seno a obilí. Farma funguje od roku 2021 v režimu ekologického zemědělství – zjednodušeně farma nepoužívá při pěstování rostlin ani při chovu zvířat žádné chemické prostředky.

Naším cílem je šetrné obhospodařování půdy založené na osevních postupech a hnojení pouze vlastními statkovými hnojivy bez používání chemických prostředků na ochranu rostlin či hnojení minerálními dusíkatými hnojivy. Další prioritou je odchov zdravých zvířat vykrmených vlastními ekologickými krmivy a prodej BIO masa konečnému spotřebiteli.

Prodej masa

Od roku 2019 nabízíme již vakuově připravené hovězí maso z vlastního chovu. Jedná se o býčky ve stáří kolem 21 měsíců a porážkové hmotnosti 700 až 750 kg. Porážka zvířat probíhá na schválených jatkách vzdálených 25 kilometrů. Žádné dlouhé převozy živých zvířat. Vychlazené hovězí půlky se převážejí již na bourárnu, kde maso zraje ve visu v chladicích boxech 14 dní. Na této schválené bourárně probíhá také bourání a vakuování masa.

Momentálně tvoříme základní balíčky hovězího, dále máme v nabídce výběrová masa (svíčkovou, roštěnec) a také doplňkovou nabídku (kosti na polévku, mleté maso, atd.). Nezapomněli jsme ani na čtyřnohé mazlíky.

Všechny části jsou zavakuované.

Certifikát

(platný od 1.10.2021)

Hovězí maso Cena za kg (Kč)
Svíčková 690
Roštěnec – steak 449
Roštěnec nízký a vysoký 439
Květova špička 359
Spodní a vrchní šál, ořech, váleček 310
Plec vysoká, loupaná 310
Kulatá plec “falešná svíčková“ 359
Žebro a hrudí 155
Harfy, morková kost řezaná 40
Veverka, líčko, slabina 210
Mleté maso 189
Kližka, podplečí, krk, pupek 230
Oháňka 135
Hovězí kostky 230
Ořez pro psy 50
Vnitřnosti, držky 40
Dodávka ve formě balíku 8-10 kg cena dle obsahu

Rozvoz dle domluvy

Dotazy na tel. 737 433 037

Objednávejte na info@vsackohovezi.cz

Spustili jsme nový E S H O P

Facebook